Գործունեության ցուցանիշներ

«Մանես» բարեգործական հիմնադրամն իր գործունեության բնութագրերը լայն հանրությանը ներկայացնելիս առաջնորդվում է բաց և թափանցիկ գործելակերպի սկզբունքներով: Իր երկարամյա բարեգործական գործունեության տարիներ ընթացքում «Մանես» բարեգործական հիմնադրամը հասել է ստորև ներկայացված ցուցանիշներին.

2015թ. «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ցուցանիշները 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2014թ. «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ցուցանիշները 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2013թ. «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ցուցանիշները 2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2012թ. «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ցուցանիշները 2012թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2011թ. «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ցուցանիշները 2011թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2010թ. «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ցուցանիշները 2010թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2009թ. «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ցուցանիշները 2009թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2008թ. «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ցուցանիշները 2008թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2007թ. «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ցուցանիշները 2007թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2006թ. «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ցուցանիշները 2006թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2005թ. «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ցուցանիշները 2005թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար