Ծրագրեր

Հիմնադրամն ունի ձևավորված ենթահաստատությունների միջոցով կայուն կերպով իրականացվող և ըստ իրադրության կազմվող ու իրականացվող ծրագրեր: