Նպատակը և խնդիրները

Նպատակը.

Հիմնադրամի գործունեության նպատակն է ՀՀ Լոռու մարզի և ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացումը:


Խնդիրները և գործունեության հիմնական ուղղությունները.

Լոռու մարզի և ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի կայուն զարգացմանն ուղղված միջոցառումների, ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը, համազգային նշանակության ծրագրերին աջակցությունը, ինչը մասնավորապես ենթադրում է.

- Սոցիալական ծրագրերի իրականացում, սոցիալապես անապահով և խոցելի խմբերին աջակցություն,

- Անապահով խավերի ներկայացուցիչների համար բարեգործական ճաշարանների կազմակերպում,

- Բնապահպանական միջոցառումների կազմակերպում և բնապահպանական ծրագրերի, գիտական և գիտահանրամատչելի հետազոտությունների իրականցմանն աջակցություն, բնապահպանական կազմակերպությունների գործունեությանը սատարում,

- Կրթական-մշակութային ծրագրերի իրականացում, դպրոցներին աջակցություն,

- Սպորտային ակումբներին և տաղանդավոր մարզիկներին ու մարզիչներին աջակցություն,

- Բարեգործական համերգների, ցուցահանդեսների, ճամբարների, մարզական միջոցառումների կազմակերպում: