Սոցիալական ծրագրերի իրականացումը ժամանակավորապես կասեցված է
Հիմնադրամը ժամանակավորապես կասեցրել է իրականացվող սոցիալական ծրագրերը:
Ճանաչողական շրջայց լեռնահանքային համալիրում և ծառատունկ Թումանյան քաղաքում
Կազմակերպվեց հերթական՝ թվով 14-րդ հասարակական ծառատունկը, որին նախորդեց ճանաչողական շրջայց Թեղուտի լեռնահանքային համալիրում: